Veterinary Pathology » Кафедра » Історія кафедри патологічної анатомії і гістології
Історія кафедри патологічної анатомії і гістології
Генріх КадійГенріх Кадій
Генрих Кадий (1851 – 1912)

Кафедра патологічної та нормальної анатомії була організована вже на самому початку заснування у Львові Ветеринарної школи. Очолив кафедру професор Генрих Кадий (1851 – 1912), який до цього працював приват-доцентом медичного факультету Краківського університету.

Генрих Кадий народився 23 травня 1851 року у Перемишлі, гімназію закінчив у Львові, медицину вивчав спочатку у Кракові (1869-1870), а потім у Відні (1870-1874). Його вчителями були відомі професори – анатом Карл Лянгер й офтальмолог Арльт. У 1875 році здобув ступінь доктора усіх медичних наук. Від січня 1876 до кінця вересня 1881 року Генрих Кадий працював асистентом на кафедрі описової анатомії Краківського університету під керівництвом професора Людвіка Тайхмана. Від жовтня 1881 року він був призначений звичайним професором описової та патологічної анатомії у новоствореній Ветеринарній школі у Львові. У цій школі йому вдалося з допомогою асистентів і слухачів виготовити колекції препаратів, які знайшли повне визнання серед професіоналів. У 1888 році частина препаратів анатомічного інституту Ветеринарної школи демонструвалася на природничо-дидактичній виставці V з’їзду польських лікарів і натуралістів у Львові, за що доктор Генрих Кадий дістав найвищу нагороду – почесний диплом.  Докладніше >>

Восени 1889 року кафедру розділили на дві: кафедру описової анатомії і кафедру загальної та експериментальної патології з патологічною анатомією, керівником якої став професор Ян Прус (1859 – 1926). В 1896 році професор Ян Прус перейшов на медичний факультет Львівського університету, а кафедру очолив професор Мечислав Грабовський (1871 – 1922), який працюючи з 1897 року асистентом, а потім професором і завідувачем кафедри (1898), багато уваги приділяв виготовленню анатомічних препаратів. Він заснував при кафедрі анатомічний музей.

Мечислав ГрабовськийМечислав Грабовський
Мечислав Грабовський (1898-1922)

Мечислав Грабовський народився 5 липня 1871 року у Вадовицях біля Кракова. У Кракові він вчився в гімназії, а потім на медичному факультеті Ягеллонського університету. Від 1895 року Мечислав Грабовський у Львові, де спочатку кілька місяців працював помічником лікаря у міській лікарні. Через появу ознак туберкульозу легень вирішив присвятити себе науковій праці в ділянці ветеринарної медицини, зокрема порівняльної патології. З цією метою став студентом Ветеринарної школи. Тут особливу увагу приділяв вивченню патологічної анатомії та експериментальної патології свійських тварин у свого земляка професора Яна Пруса, працюючи одночасно асистентом кафедри. Як дипломований лікар, закінчив ветеринарні студії за 2 роки і 27 листопада 1897 року отримав диплом з відзнакою.

Після того, як проф. Ян Прус у грудні 1896 року перейшов до Львівського університету на нововідкритий медичний факультет, Мечислав Грабовський дістав право викладати в академії патологічну й експериментальну патологію, проводити розтини і вести гістологічно-бактеріологічні практичні заняття та приймати іспити з усіх названих предметів. У березні 1898 року цісарською постановою його було призначено надзвичайним професором академії. При кафедрі патологічної анатомії проф. Мечиславом Грабовським був заснований патологоанатомічний музей.   Докладніше >>

Пізніше кафедру очолювали: професор Вітольд Новіцький та професор Зиґмунд Марковський.

Зигмунт МарковськийЗигмунт Марковський
Зиґмунт Марковський (1872-1951)

Зиґмунт Марковський народився у 1872 році у Львові, здобув ветеринарну освіту у Відні, після чого вчився на медичному факультеті Львівського університету і все своє життя аж до смерті (помер у 1951 році у Вроцлаві) присвятив ветеринарній медицині.
Працю в академії починав кілька разів: у 1895-1898 роках був асистентом на кафедрі патології; через вісім років знову прийшов до академії, де керував амбулаторною клінікою і викладав лікарську пропедевтику та науку про огляд худоби і м’яса. В 1910 році був обраний надзвичайним професором патології і практичної терапії. Всю Першу світову війну перебув у Відні. 1919 року поїхав до Кракова, де став звичайним професором університету, а звідти прибув до Львова. В 1920 році, після смерті проф. Йосифа Шпільмана, Львівська академія ветеринарної медицини доручила йому керувати кафедрою патології і терапії внутрішніх хвороб. Згуртував навколо себе талановитих науковців, якими були професори Костянтин Лопатинський, Здислав Фінік, Вікентій Сковронський, Станіслав Мґлей, Едуард Гамерський. Справедливо вважається засновником сучасної науки про внутрішні хвороби великої рогатої худоби. Був доктором медицини і доктором ветеринарної медицини. Відзначався широким науковим діапазоном, був майстерним педагогом і великим науковцем.  Докладніше >>

З 1926 по 1945 рік кафедру очолював – професор Олександр Закшевський (1894 – 1976).

Закшевський ОлександрЗакшевський Олександр
Закшевський О.Й (1894 – 1976)

Олександр Закшевський народився у 1894 році в Інсбруку, вчився у Львові: закінчив класичну гімназію, медичний факультет Львівського університету з науковим ступенем доктора медицини, а в 1925 році – Львівську академію ветеринарної медицини, після якої теж здобув ступінь доктора. Свою науково-педагогічну діяльність розпочав у 1925 році старшим асистентом на кафедрі патологічної анатомії, якою тимчасово керував проф. Зиґмунт Марковський. У 1930 році був обраний надзвичайним професором і керівником кафедри патологічної анатомії. У 1930-х роках проф. Олександр Закшевський проходив наукове стажування в Інституті Пастера (Париж), в Альфортській ветеринарній школі, а також у науково-дослідних інститутах Австрії, Швейцарії, Югославії та Угорщини.

У 1930 році редакцію журналу „Ветеринарний огляд” очолив проф. Олександр Закшевський, який залишався на цій посаді до осені 1939 року.

До 1944 року проф. Олександр Закшевський залишався на посаді завідувача кафедри патологічної анатомії. У вересні 1944 року виїхав до Польщі, де очолив інститут патологічної анатомії ветеринарного факультету у Вроцлаві.

Професор Олександр Закшевський був чудовим знавцем свого предмета, інтелектуалом і письменником.

У вересні 1944 року та червні 1945 року майже всі польські науковці покинули інститут і виїхали у Польщу, а їх місце в інституті зайняли викладачі з Росії та України. Завдяки новим кадрам, новій ідеології, дещо змінився підхід до підготовки лікаря ветеринарної медицини.
У повоєнні роки кафедру патологічної анатомії очолював доцент Анатолій Семенович Калінін (1946 – 1950).

Калінін АнатолійКалінін Анатолій
Калінін А. С. (1905-1972)

Калінін Анатолій Семенович народився у 1905 році в селянській сім’ї в селі Івот Новгород-Сіверського району на Чернігівщині.
У 1923 році закінчив професійно-технічну школу. Працював учителем у сільській школі в селі Жнуково Глухівського повіту.

1926 року переїхав у Марійську АРСР, де закінчив бухгалтерські курси і до 1929 працював за спеціальністю. В 1929 році виїхав до Барнаула, а у 1932 році вступив до Казанського ветеринарного інституту, який закінчив у 1936 році. До аспірантури вступив у 1938 році на кафедру патологічної анатомії. Після аспірантури був призваний до армії. Кандидатську дисертацію захистив у 1942 році.

Від 1944 до 1946 року працював старшим науковим співробітником патанатомічного відділу Ветеринарного науково-дослідного інституту Червоної армії. Демобілізований у 1946 році. З жовтня 1946 року працював у Львівському ветеринарному інституті на посаді завідувача кафедри пат-анатомії, з вересня 1949 року – доцента кафедри патанатомії і патофізіології. У 1951 році призначений вченим секретарем ради інституту, з 1952 року – заступником декана ветеринарного факультету. Докторську дисертацію захистив у 1954 році. З 1955 року – директор Львівського зооветінституту, обраний завідувачем кафедри патанатомії і патофізіології. У 1957 році проф. Калінін А.С. перейшов на роботу до Волгоградського інституту. Помер у 1972 році.

Згодом кафедрою керували професор Микола Васильович Мєшков (1950 – 1961), професор Хайрутдін Шамсутдінович Альмєєв (1961 – 1968), доцент Павло Павлович Урбанович (1968 – 1972) і доцент Іван Іванович Гевкан (1972 – 1973).

Мешков ММешков М
Альмєєв ХАльмєєв Х
Урбанович ПУрбанович П
Мешков М.В. (1950-1961) Альмєєв Х.Ш. (1961-1968) Урбанович П.П. (1968-1972)
Гевкан Іван ІвановичГевкан Іван Іванович
Гевкан І.І. (1972-1973)

Гевкан Іван Іванович – кандидат ветеринарних наук, доцент – народився 3 травня 1929 року у с. Великі Лучки Мукачівського району Закарпатської області Після закінчення Мукачівської СШ № 1 навчався (1948 – 1953) у Львівському ветеринарному інституті. Працював на виробництві: завідував центральною зооветдільницею, старшим ветеринарним лікарем МТС на Львівщині. У 1960 році поступив на роботу у Львівський зооветеринарний інститут, де займав посаду прозектора, асистента, а з 1966 по 1997 рік – доцент кафедри патологічної анатомії і гістології. Кандидатську дисертацію захистив у 1964 році на тему „Патоморфологія нового вісцерального мікозу великої рогатої худоби” (науковий керівник професор Мєшков М.В.). Jпублікував понад 50 наукових праць. За серію слайдів „Морфологія лімфолейкозу в собаки” нагороджений дипломом і пам’ятним знаком конкурсної комісії ХХІ Всесвітнього ветеринарного конгресу (1979), був учасником виставки ДНГ УРСР (1987); співавтор навчальних посібників та підручника з патологічної анатомії тварин, у тому числі „Патологічна анатомія тварин”, (2008).

Є автором і розробником пристрою для програмованого навчання й контролю (1978.), який постійно використовується на кафедрі.

В даний час на пенсії.

Лемішко ОЛемішко О
Лемішко О.М

У 1973 році кафедра патологічної анатомії була об’єднана з кафедрою гістології, яку очолив професор Олександр Михайлович Лемішко.

Професор Лемішко О.М. вивчав гістохімічні показники внутрішніх органів сільськогосподарських тварин та особливості імуногенезу. Його творчий здобуток складають 162 наукові праці, в тому числіВідповідальним за курс патологічної анатомі методичні розробки, науково-популярні статті. Під керівництвом проф. Лемішка О.М. шість аспірантів виконали кандидатські дисертації, двоє з них - О.В. Мисів і Ю.Я. Федик працюють нині на кафедрі патологічної анатомії і гістології.

З 1992 до 1998 року завідувачем кафедрою патологічної анатомії і гістології був П.П. Урбанович.

 Ших Юліан СтепановичШих Юліан Степанович
Ших Юліан Степанович

У кінці 1998 року на посаду завідувача кафедри обраний доцент Юліан Степанович Ших, а відповідальною за курс патологічної анатомії – доцент Галина Іванівна Коцюмбас. З 2009 року кафедру патанатомії і гістології очолює професор Коцюмбас Г.І.
У період панування Австро-Угорщини і Польщі на кафедрі постійно працювало 3 – 5 наукових співробітників: завідувач (професор), 1 або 2 стар-ші асистенти або доцент, 1 або 2 молодші асистенти. Нині курс патологічної анатомії ведуть 7 викладачів (2 професори, 5 доцентів), працює прозектор, старший лаборант, лаборант і препаратор.
У післявоєнні роки основні дослідження співробітників кафедри спрямовувались на вивчення патогенезу, патоморфології і діагностики ряду інфекційних та незаразних хвороб: інфекційна анемія (А.С.Калінін, М.В.Мєшков) та інфекційний енцефаломієліт коней (П.П.Урбанович), бруцельоз м’ясоїдних (А.С.Калінін), ящур (М.В.Мєшков, Є.Ф.Кочетова), інфекційний катар дихальних шляхів худоби (М.В.Мєшков, Л.К.Гауке), хронічна гематурія (М.В.Мєшков, П.П.Урбанович) і стахіботріотоксикоз худоби (М.В.Мєшков, І.І.Гевкан, П.П.Урбанович, О.А.Маркович), лептоспіроз свиней (М.С.Кириловський, М.Ф.Угрин), туберкульоз худоби (П.П.Урбанович, І.І. Гевкан, М.С.Кириловський), токсична диспепсія телят (Я.М.Стасина), отруєння гранозаном (І.М.Брездень, О.Я.Кулик), лістеріоз овець (П.П.Урбанович), міксоматоз та геморагічна хвороба кролів (Г.І.Коцюмбас, П.П.Урбанович, О.Г.Пелех), ензоотичний енцефаломієліт свиней (П.П.Урбанович, П.І.Цимбалюк), хвороби новонароджених телят (П.П. Урбанович, І.І. Гевкан, Г.І. Коцюмбас, М.С. Кириловський, Є.П. Хміль, А.А. Попатенко), вплив натрієвих солей синтетичних низькомолекулярних жирних кислот на організм свиней (Є.П.Хміль) тощо.

Склад кафедри патологічної анатомії і гістології на початок 1997 року був такий: завідувач - доктор ветеринарних наук, проф. Урбанович П.П.; курс патанатомії - кандидати ветеринарних наук, доценти Гевкан І.І., Кириловський М.С., Коцюмбас Г.І., Хміль Є.П.; асистент Попатенко А.А., аспірант Жила М.Г., старший лаборант Телішевська З.В., лаборант Пелех О.Г., прозектор Коляса Л.В.; курс гістології - кандидат біологічних наук, доцент Ших Ю.С., асистент, кандидат ветеринарних наук Мисів О.В., асистент Федик Ю.Я., старший лаборант Шевчук І.М., лаборант Ковальчук З.Г.

Коляса ЛеонідКоляса Леонід
Коляса Леонід Васильович

Коляса Леонід Васильович (прозектор) - народився 1936 року у с Поляни (Польща). У 1954 році разом з батьками депортований в Україну. В 1960 році закінчив Львівський зооветеринарний інститут. У 1962 році зарахований старшим лаборантом кафедри патанатомії. Від 1968 року працював прозектором кафедри патологічної анатомії.

Прозекторій фасадПрозекторій фасад
ПрозекторійПрозекторій
Прозекторій (фасад) Прозекторій

 

Бандрівська СБандрівська С
Бандрівська С.Ф

Бандрівська Стефанія Франківна (лаборант) - народилася 1929 року в с. Люценюв (Польща). У 1942 році переїхала з батьками в Тернопільську область. В 1948 році вступила до Львівського зооветеринарного інституту. Від 1959 року працювала лаборантом в Інституті землеробства і тваринництва західних районів УРСР, згодом перейшла на посаду старшого лаборанта кафедри біохімії ЛЗВІ. З 1968 по 2010 року працювала лаборантом кафедри патанатомії. Завдяки роботі Бандрівської Стефанії Франківни було значно доповнено колекцію учбових гістопрепаратів.

Стефанія Франківна походила з родини Ґжицьких (була племіннецею Володимира Зеноновича та Степана Зеноновича). Вона була інтелегентною, високоосвітченною людиною, яка з повагою та добротою ставилась до людей. Свою складну роботу вона виконувала з педантичною точністю та любовю, вкладаючи у неї свої знання, вміння, нерідко жертвуючи власним вільним часом та здоров'ям. Завдяки Стефанії Франківній було значно доповнено колекцію учбових гістопрепаратів, якими надалі користуються студенти та викладачі університету.

 

 

 

 

Калінін та МешковКалінін та Мешков Урбанович та ГевканУрбанович та Гевкан
Калінін А.С. та Мешков М.В. Урбанович П.П та Гевкан І.І 

Останнім часом колектив кафедри (Г.І. Коцюмбас, Є.П. Хміль, М.І. Шкіль, М.І. Жила, Ю.С. Стронський, Р.С. Данкович,) під керівництвом професора П.П.Урбановича вивчає морфофункціональні зміни в організмі тварин, які постійно перебувають на місцевості з підвищеним рівнем радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також детально досліджується морфофункціональний стан органів, тканин тварин і птиці при мікотоксикозах та за впливу детоксикантів
За останнє п’ятдесятиріччя на кафедрі було виконано та успішно захищено 15 кандидатських (П.П.Урбанович, Є.Ф. Кочетова, Л.К. Гауке, І.І. Гевкан, М.С. Кириловський, О.Я. Кулик, М.Ф. Угрин, І.М. Брездень, О.А. Маркович, Г.І. Коцюмбас, П.І. Цимбалюк, Є.П. Хміль, М.І. Жила, Ю.С. Стронський, Р.С. Данкович) і три докторські дисертації (А.С. Калінін, П.П.Урбанович, Г.І. Коцюмбас), опубліковано понад 700 наукових статей.

Прозекторій кафедриПрозекторій кафедри Гевкан І та Корж БГевкан І та Корж Б
Прозекторій кафедри (зліва).  Гевкан І. І., Корж Б. А. (Робота на виробництві).

У повоєнні роки зусилля колективу кафедри були спрямовані на організацію й удосконалення навчального процесу. Було наново створено навчальну гістоколекцію, що нараховує понад 5 тисяч гістопрепаратів, систематизовано, розширено і поповнено патологоанатомічний музей, обладнано фотолабораторію, упорядковано навчальну слайдотеку. Розроблено і впроваджено у навчальний процес програмований контроль і модульно-рейтингову систему. Широко використовуються у навчальному процесі технічні засоби навчання, інтегральні та проблемні лекції.
Усі викладачі кафедри є співавторами навчального посібника для підготовки фахівців аграрних вищих навчальних закладах III –IV рівнів акредитації „Патологічна анатомія тварин”, яка вийшла вперше українською мовою за редакцією П.П. Урбановича і М.К. Потоцького ( Київ, 2008) та підручника для підготовки фахівців у аграрних вищих начальних закладах I – II рівнів акредитації „Патологічна фізіологія і патологічна анатомія тварин” за редакцією професора А.Й.Мазуркевича (Вінниця, 2008).
Колектив кафедри ініціював (1996) створення при університеті Львівського обласного осередку Українського товариства ветеринарних патологів, який очолив член правління цього товариства професор П.П.Урбанович, а в даний час його очолює професор Г.І. Коцюмбас. У 2006 році працівники кафедри брали активну участь в організації і проведенні науково-практичної конференції Всеукраїнського товариства ветеринарних патологів „Сучасні проблеми здоров’я і патології тварин”, яка проходила на базі кафедри патологічної анатомії і гістології. Співробітники кафедри патологічної анатомії підтримують тісні зв’язки з науковцями суміжних українських та деяких зарубіжних вищих навчальних закладів – Московською ветеринарною академією, Вітебською державною академією ветеринарної медицини, Вроцлавською аграрною академією, Вищою школою сільського господарства у Варшаві.

Колектив курсу патологічної анатомії 1981рКолектив курсу патологічної анатомії 1981р
Колектив курсу патологічної анатомії 1981р

 

Згідно наказу №31 від 26.04.2012 року "Про реорганізацію структури Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького" затверджено назву кафедри: Кафедра нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії.

Призначено завідувачем кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії - доктора ветеринарних наук, професора Коцюмбас Г.І., заступником завідувача та старшим по курсу анатомії - кандидата ветеринарних наук, доцента Тибінку А.М., старшим по курсу гістології - какндидата ветеринарних наук, доцента Федика Ю.Я.

З 2021 року кафедру очолює доктор ветеринарних наук, професор Жила Микола Іванович.


Версія для друку
Авторизація
Додаткові розділи
Опитування
Який Вам найбільше подобається предмет?
Патоморфологія
Патрозтин
Анатомія екзотичних тварин
Гістологія
Календар
«    Липень 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31