Veterinary Pathology » Кафедра » Офіційна інформація
Офіційна інформація

Кафедра нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії є навчально-науковим структурним підрозділом Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Кафедра веде активну навчальну, методичну та науково-дослідну діяльність. Викладачами кафедри здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю ветеринарна медицина.

Головні наукові напрямки кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії:
- досліджується морфорлогічний стан органів і тканин тварин, що постійно перебувають на території, які постраждали внаслідок аварії на території Чорнобильської АЕС та зазнали малих доз іонізуючого випромінювання;
- проводятиться вивчення морфо-функціонального стану органів і тканин тварин та птиці за дії мікотоксинів і впливу дезінтоксикантів, пробіотиків, антибіотиків та генно модифікованих організмів (ГМО).

Викладачами кафедри закладаються знання з таких фундаментальних дисциплін, як:
- Цитологія, ембріологія і гістологія.
- Цитологія, ембріологія і гістологія водних тварин (БТФ, напрямок водні біоресурси та природокористування).
- Анатомія свійських тварин.
- Анатомія екзотичних тварин.
- Морфологія сільськогосподарських тварин.
- Порівняльна морфологія.
- Анатомія і біологія риб.
- Патологічна морфологія та розтин.
- Спеціальна патоморфологія.
- Судово-ветеринарна медицина.

Викладання дисциплін відбувається згідно з робочими навчальними програмами, які відповідають стандартам вищої освіти, що постійно вдосконалюються.

Значну увагу кафедра приділяє організації самостійної роботи студентів. Можна відзначити кілька організаційних форм:
- організаційний вплив здійснюється через реалізацію часу, відведеного навчальним планом на самостійне вивчення окремих тем в робочих програмах, тематичних планах;

- при розробці навчально-методичних комплексів у планах лабораторних занять при вивченні більшості дисциплін формулюються завдання для самостійного вивчення у формі ІНДЗ, питань для самоконтролю та співбесід, складання ситуаційних завдань;

- на організацію самостійної роботи студентів має вплив забезпечення їх навчальною літературою, періодичними виданнями в читальному залі та бібліотеці університету;

- в системі самостійної роботи слід також відмітити участь студентів у підготовці наукових робіт, доповідей.

Відповідно до навчального плану студенти виконують індивідуальні науково-дослідні завдання та курсову роботу, проходять навчальну та виробничу практику. Практична підготовка студентів проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладачів кафедри та спеціаліста з даного фаху від бази практики.

Фото та відео матеріали кафедри

На кафедрі постійно працює лабораторія патоморфологічної діагностики, у якій проводиться комплекс морфологічних, гістологічних, гістохімічних, люмінесцентних, мікологічних та мікотоксикологічних достліджень. У 2010 році відновлено лабораторію електронної мікроскопії, яку обладнано електронним мікроскопом TESLA-BS-500, ультрамікротомом, люмінісцентним мікроскопом.
У 2015 році в рамках проекту “Створення Ветеринарної Школи Передової Діагностичної Техніки зі спеціалізованими лабораторіямиˮ який фінансується Європейським Союзом в рамках транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна на 2007–2013 рр. Отримано: мікроскоп лабораторний Leica DM2500 та кольорову цифрову камеру з охолоджувачем DFC450C.
Впродовж останніх п'яти років видано 2 підручники, 2 монографії, 5 посібників, 20 методичних рекомендацій, 7 патентів на винаходи та технічні умови України "Розчин натрію гіпохлориту" (ТУ У 24.4-00485670-047-2004 24.4-00485670-047-2004) і "Септокс" (ТУ У 24.4-33636972-001-2006), ДСТУ 7063:2009 "Напівфабрикати м'ясні та м'ясо-рослинні січені: Визначення складників мікроструктурним методом" (2009 рік). Опубліковано понад 183 наукових статей.
Кафедра нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії (патологічної анатомії і гістології) співпрацює з ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, Інститутом біології тварин та кафедрою біофізики Львівського національного університету імені Івана Франка.


Версія для друку
Авторизація
Додаткові розділи
Опитування
Який Вам найбільше подобається предмет?
Патоморфологія
Патрозтин
Анатомія екзотичних тварин
Гістологія
Календар
«    Липень 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31